Operatiuni Registrul Comertului

Unde aveți nevoie de ajutor

Acte necesare

Înființare și Modificări

Asistență în procesul de înființare a societății comerciale, inclusiv redactarea actului constitutiv și a altor documente necesare. De asemenea, ajută în cazul modificărilor ulterioare ale actului constitutiv (schimbarea administratorilor, modificarea obiectului de activitate etc.).

Obținerea Certificatelor și Autorizațiilor

Furnizarea de suport în obținerea certificatului de înregistrare și a altor documente necesare pentru funcționarea legală a afacerii.

Depunerea Declarațiilor

Asistență în depunerea diferitelor declarații și documente la Registrul Comerțului, inclusiv rapoarte financiare anuale, declarații privind modificările survenite în cadrul societății etc.

Asistență Juridică

Furnizarea de consultații și asistență juridică în probleme legate de înregistrarea și funcționarea societății în conformitate cu legislația în vigoare.

Celelalte servicii din oferta noastră